landing gear

skúška hlavného podvozku

video – hlavný podvozok

skúška predného podvozku